Advies & Management

> Strategie en advies bedrijfsvoering
> Project- en procesmanagement

Onze focus in project- en procesmanagement ligt op bijzondere huisvestingstrajecten waarbij een integrale aanpak nodig is om te komen tot een optimale afstemming van bedrijfsprocessen, functioneel ontwerp, duurzaamheid én technisch passende voorzieningen. Integraliteit is het sleutelwoord van onze dienstverlening.

Optimale afstemming Van bedrijfsprocessen

Functioneel ontwerp

Duurzaamheid

Technisch passende voorzieningen

We hebben meer dan

20 jaar ervaring

in het begeleiden van ontwerpen en de uitvoering van huisvesting voor laboratoria, ziekenhuizen en farmaceutische productiebedrijven.

Meedenken met het totale pakket

Onze passie is samen met de klant de optimale geschikte huisvesting te ontwikkelen en er vervolgens voor te zorgen dat deze conform programma en ontwerp binnen budget en planning wordt gerealiseerd. Onze kennis en ervaring zetten we ook in in de rol van adviseur voor de opdrachtgever in een ontwerp- en realisatieproces. Onze focus ligt op de eisen waaraan het gebouw en de installaties moeten voldoen die we zo nodig (nog) samen met de opdrachtgever formuleren. We denken mee vanaf het initiële idee, toetsen het programma van eisen en voeren het haalbaarheidsonderzoek uit aan deze voor de toekomstige ontwikkeling. We laten hierna in integrale ontwerpteams het voorlopig, definitief en technisch ontwerp maken en vervolgens beoordelen we dit op functionaliteit, relevante technische eisen en maakbaarheid. Wanneer we risico’s identificeren en / of tekortkomingen signaleren, komen we met concrete adviezen voor verbetering en het daarbij behorende plan van aanpak.

Voorbeelden van onze dienstverlening

Integraal project- en procesmanagement
Voor de ontwikkeling of aanpassing van laboratoria, farmaceutische productie, operatiekamers, CSA’s en clean rooms.

Kwalificatie en toetsing van ontwerpen en gerealiseerde huisvesting
Op het gebied van duurzame installaties en bouwtechniek, operationele functionaliteit en optimale verdiencapaciteit, facilitaire processen en operationele kostenvermindering.

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
Inclusief massastudie, investeringsraming en tentatieve planning.

Opstellen van programma van eisen
Functioneel, technisch en financieel.

Kwalificatie van installatietechnische en bouwkundige aspecten
Op basis van normen en standaarden voor specifieke huisvesting.